Despre luptă

by ioanpopovici

Între supravieţuitorii unui război, nu se aleg învinşi sau învingători.
Ca şi supravieţuitori, toţi au învăţat lecţia luptei.
Nu a luptei cu Viaţa, ci a luptei pentru Viaţă.
La fel şi în războiul interior, în lupta cu sine.
Nu cu noi înşine avem de luptat, ci pentru noi înşine.
Pentru sufletul nostru. Întreg.