Despre luptă

Între supravieţuitorii unui război, nu se aleg învinşi sau învingători. Ca şi supravieţuitori, toţi au învăţat lecţia luptei. Nu a luptei cu Viaţa, ci a luptei pentru Viaţă. La fel şi în războiul interior, în lupta cu sine. Nu cu noi înşine avem de luptat, ci pentru noi înşine. Pentru sufletul nostru. Întreg.