O fi posibil?

O fi oare posibil sa iti descoperi o latura a firii care sa iti displaca foarte, foarte mult ? Trebuie atunci sa incerci o reconstruire a ta, sau sa ignori si sa te impaci cu tine asa cum esti ? De ce ?