Ambiţie versus Voinţă

Ambiţia este aproape de a făptui împotriva dorinţei. Voinţa înseamnă să doreşti ceea ce este corect.