run.jump.dance.smile.enjoy

'Imagination will often carry us to worlds that never were, but without it we go nowhere' – Carl Sagan

Category: Despre nimic

Sensibil sau vulnerabil?

Ține de datoria morală a artistului să nu lase omul pe care a reușit să-l sensibilizeze plutind în aproximarea propriilor percepții. Cred că odată ce a creat sensibilitate, artistul are obligația de a hrăni această sensibilitate. Căci o sensibilitate înfometată va fi confundată cu o vulnerabilitate.

Prezent

Istoria este construită din fapte, iar viitorul din consecințe. Rămâne astfel prezentul, ce-ți poartă asupra: potențialul unor fapte care să îmbogățească istoria, și a unor consecințe care să limpezească viitorul.

Virtuți

Am învățat că trebuie să-mi stăpânesc dorința pentru a ajunge să cunosc Voința. Tot așa trebuie să învăț să-mi stăpânesc mintea pentru a reuși să fiu sensibil în fața Înțelepciunii.

Într-adânc de gând

Înțelepciunea nu zace în profunzimea gândurilor, ci mai degrabă în limpezimea lor.

Datoria dragostei

Datoria îndrăgostiților nu este aceea de a consuma iubirea, ci de a o produce.

Urma istoriei

Cele mai adânci taine ale sufletului nostru, al oamenilor în general, stau cioplite în timp de către faptele noastre. În timpul trecut. Astfel, istoria nu este produsul întâmplării, este mai degrabă urma sufletului nostru, al tuturor.

Iertare

Iertarea este calea pe care mintea pășește către inimă.

Vis

Visul nu trebuie să te alunge din realitate, ci să te ajute să o modelezi.

Geneza unui erou

Poate că oamenii săraci – fie cu duhul, fie cu traiul – sunt aici doar pentru a da ocazia oamenilor bogați – fie cu duhul, fie cu traiul – de a deveni eroi. Poate că datoria omului cu viața necăjită este aceea de a oferi celorlalți oameni posibilitatea de a deveni mai buni. Poate că […]

Cu frică

Nu, frica nu este o iluzie. Frica este la fel de reală precum sunt și beneficiile aduse de lupta dintre tine și frică. Astfel, curajos nu este omul fără frică, este curajos omul care se luptă cu frica.