Iraţional

by ioanpopovici

Raţiunea unui geniu este o formulare a frumosului.