Ironia

Ironia vieţii este motivul ce te face să creşti. Vei fi bătaia ei de joc până când înveţi să-ncăruţneşti.