Temă de gândire

by ioanpopovici

[…] Ceea ce s-a numit cucerirea naturii de către om a fost în mai mică măsură consecinţă imediată a descoperirilor empirice, cât fructul diverselor “situaţii” ale omului în cosmos, situaţii determinate de dialectica hierofaniilor. Metalurgia, agricultura, calendarul etc., toate acestea au început prin a fi consecinţa perceprii de către om a uneia sau alteia din situaţiile sale determinate, în cosmos. […]

(Mircea Eliade, “Tratat de istorie a religiilor”, cap. III: “Soarele si cultele solare”)

Da ?